Nuur mentorordning kommuner

Kommunen

Vores arbejde er baseret på en sund relation mellem mentor og mentee, der bygger på anerkendelse, tillid, mestring og nytænkning. Vores arbejde tager udgangspunkt i den unges egne erfaringer og problematikker og vi arbejder på at skabe et forløb, der motiverer den unges livsglade, mestring af problemer og adfærd. Vi sørger for et tæt samarbejde mellem sagsbehandler og pårørende om den unges forløb, fremskridt og liv. Vores mål er at bistå den unge til at navigere i det offentlige, og motivere skolegang eller arbejde.

Vi vurderer løbende udviklingen i arbejdet med metoder og tilgange. Alt arbejde dokumenteres via opfølgning gennem journalnotat.

Har du nogle spørgsmål?