Voksen Ydelser

Lov Om Social Service (SL)

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) 

 1. Socialpædagogisk Bistand (Lov Om Social Service (SL) §85)
 2. Mentorstøtte (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) §31b & §31b stk. 2)
 3. Socialpædagogisk Støtte/Ledsager (Lov Om Social Service (SL) §99)
 4. Borgeren som kan være i risikozonen for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer (Lov Om Social Service (SL) §82B) 

Hos Nuur Mentorordning tilbyder vi støtte til borgere over 18, med nedsat fysisk- eller psykiskfunktionsevne eller særlige sociale problemer og som er bosat i egen bolig. 

Vores mål er at yde ’hjælp til selvhjælp’ dvs. vi lærer borgere at gøre brug af egne ressourcer, som skal være med til at motivere borgere til at skabe en meningsfuld tilværelse. 

Fokusområder 

 • Miljøterapi.
 • Støtte til praktiske gøremål.
 • Udvikling af sociale kompetencer.
 • Sundhed og egenomsorg.
 • Støtte til at vedligeholde uddannelse eller anden beskæftigelse.
 • Støtte til at skabe struktur i hverdagen.
 • ADL (almenlig daglig livsførelse).
 • Støtte til fastholdelse af sociale netværk.
 • Støtte til at fastholde dagtilbud og/ eller tilknytning til behandlingstilbud.
 • Vejledning i personlig hygiejne.
 • Hjælp til indkøb og genoptræning.
 • Udarbejdelse af statusrapport (til sagsbehandlerne).
 • 24/7 ordning.

Hos Nuur Mentorordning ønsker vi at skabe positive og sunde forandringer for borgerne. 

Borgere kan være i en eller anden form for udsat position, føle sig stigmatiseret og vildledt, derfor tilbyder hos Nuur Mentorordning råd og vejledning (støtte og omsorg) som kan være med til at motivere borgere til at tage ansvar for eget liv og egen udvikling. Den centrale del af mentorordningen er at give den borger et positivt syn på sig selv og virkeligheden, som skal være med til at fastholde borgeren i uddannelse eller job.

(jf. lov om aktiv beskæftigelses indsats §31b)

Denne indsats henvender sig til unge der har behov for en mentor for at fremme vejen til ordinær uddannelse, beskæftigelse eller fastholdelse af tilbud og aktiviteter, der kan fremme vejen tilbage på arbejdsmarkedet.

(for personer udskrevet fra psykiatrisk indlæggelse jf. Lov om aktiv beskæftigelses indsats §31b, stk. 2.)

Denne indsats henvender sig til unge, der er udskrevet fra indlægges i psykiatrien, og har behov for hjalp og støtte.

Fokusområder 

 • Miljøterapi.
 • Afklaringsforløb for uddannelsesparate og aktivitet parate borger (18-30år). Herunder en del individuelle målsætninger. 
 • Fastholdelse af uddannelse og job.
 • Struktureret hverdag.
 • Økonomiske problemer, f.eks. håndtering af gæld eller udarbejdelse af budget.
 • Sociale problemer.
 • Håndtering af svære valg.
 • Positiv tilgang til samfundet.
 • Udarbejdelse af statusrapport (til sagsbehandlerne).
 • 24/7 ordning.
 

De reelle mål for forløbet er borgerens selvstændiggørelse og fastholdelse samt genopbygning af egen identitet. 

Hos Nuur Mentorordning tror vi på, at vores mange års erfaring med målgruppen, har gode muligheder for at skabe positive resultater for den enkelte borger gennem en mentor forløb hos os. Vi sørger for et tæt samarbejde mellem mentor og sagsbehandler. Vi har altid fokus på den udarbejdede handleplan, så vi i fællesskab når målene for borgerens liv. 

Vores Rollemodeller har socialpædagogisk erfaring, og hos Nuur Mentorordning ønsker vi at styrke borgeren samt genopbygge egen identitet, lære at socialisere sig, og så vidt muligt leve et selvstændigt liv som en aktiv del af samfundet. 

Fokusområder 

 • Miljøterapi.
 • Støttebesøg i borgerens eget hjem.
 • Kontakt i det offentlige rum.
 • Skabe struktur i dagligdagen.
 • Økonomisk planlægning.
 • Vejlede og støtte i følelsesmæssige aspekter.
 • Indkøb med borgeren og andre praktiske gøremål.
 • Skabe balance og struktur i dagligdagen.
 • Planlægning af økonomi og Nemid.
 • Ledsage og kørsel til lægebesøg.
 • Strukturering af almen hverdag.
 • Yde omsorg og pleje.
 • Hjælp til indkøb og genoptræning.
 • Udarbejdelse af statusrapport (til sagsbehandlerne).
 • 24/7 ordning.

Formålet med indsatsen er at yde ’hjælp til selvhjælp’ dvs. vi lære borgere at tage brug af egne ressourcer, som skal være med til at motivere borgere til at skabe en meningsfuld tilværelse. Vi hjælper borgeren ud af komplekse problemstillinger, yder pædagogisk støtte til at mestre hverdagslivet samt opnå sociale og praktiske færdigheder. Vi ønsker at hjælpe med rehabiliterende og forbyggende støtte.  

Fokusområder 

 • Miljøterapi.
 • Støtte til praktiske gøremål.
 • Udvikling af sociale kompetencer.
 • Sundhed og egenomsorg.
 • Støtte til at vedligeholde uddannelse eller anden beskæftigelse.
 • Støtte til at skabe struktur i hverdagen.
 • Støtte til fastholdelse af sociale netværk.
 • Støtte til at fastholde dagtilbud og/ eller tilknytning til behandlingstilbud.
 • Vejledning i personlig hygiejne, praktiske gøremål mv. gennem ADL-træning.
 • Hjælp til økonomi.
 • Udarbejdelse af statusrapport (til sagsbehandlerne).
 • 24/7 ordning.

 

Fakta Boks

https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=18065352.PDF&type=bilag&pdfid=26186

 

  

Har du nogle spørgsmål?