Special Ydelser

 1. Forbedringsforløb/UKN = Ungdomskriminalitetsnævnet.
 2. Gruppe Indsats = Gruppe Støttekontaktperson & Gruppe Familie behandling.

Nuur Mentorordning har mange års erfaring i arbejdet med udsatte unge, og herunder kriminalitet og bander, en af vores styrker er bl.a. kriminalpræventivt arbejde med unge, der udviser kriminalitetstruet adfærd. Et, er vores faglige baggrund, men da vi os selv er opvoksede i udsatte områder, har det været med til at give os en indsigt og forståelse i de unges kriminelle adfærd, og da vi os selv har en anden etnisk baggrund end dansk, det har været med til at hjælpe os med at nå ind til de unge med anden herkomst end dansk. 

Hos os yder vi bistand til unge mellem 10-17 år hvor der er truffet afgørelse om at den unge skal i Ungdomskriminalitetsnævnet, grundet mistænkt eller dømt for kriminalitet. 

Forbedringsforløbet har til formål at afholde den unge fra en kriminel løbebane, samt at øge den unges udvikling og trivsel. Ydermere, har vi i disse forløb tæt kontakt med myndighedsrådgivere, særligt under kriminalforsorgen, hvor vi støtter den unge i at overholde de sanktioner, der er blevet sat. Dette kan f.eks. være at overholde mødepligt til samtaler med kriminalforsorgen, støtte den unge og familien med at overholde hjemkomsttider, fastholdelse i uddannelsesforløb, inddragelse i foreningslivet mv. ud over det, så lægger vi os fokus på kompetencer og ressourcer hos den unge og dens familie, og hvordan vi kan få sat dem i spil, så den unge kan komme tilbage til normalsamfundet, og tage ansvar for egne handlinger. 

 • Miljøterapi.
 • Personale med stærk faglig viden, stærke kompetencer og stor viden inden for området.
 • Mulighed for landsdækkende indsats.
 • Fokus på forbedringsforløbets rammer.
 • Ressource orienteret indsats.
 • Selvstændiggørelse og ansvar for eget liv.
 • Et multikulturelt personale som kan levere indsatsen til tosprogede familier.
 • Samarbejde med Kriminalforsorgen og andre aktør.
 • Udarbejdelse af statusrapport (til sagsbehandlerne).
 • 24/7 ordning.

Gruppe Støttekontaktperson 

Vores indsats er rettet mod børn og unge med div. problematikker og særligt behov, og det kan være alle former for udsathed. 

Vi arbejder ressource orienteret, helhedsorienteret og løsningsfokuseret samt vi lægger stor vægt på fælles og individuelle ressourcer og potentialer. 

De unge vil blive tilknyttet 2-3 konsulenter, der fastholder og motiverer gruppen. Kontaktpersonerne fungerer derudover også som brobyggere mellem de unge og andre aktører og har derudover et tæt samarbejde med forældre. 

Gruppe Familie Behandling 

Mange forældre står med følelsen af at de er alene i det her komplekse univers med udsatte børn, her ønsker vi at samle forældre med børn og unge med lignende problematikker, og skabe en fællesfront, hvor forældrene kan tale og høre hinandens historier, og hvor de kan takle deres individuelle problematikker sammen, og hvor det ikke skal gå hen og blive et tabu at have et udsat barn, men hvor de kan søge støtte og råd blandt hinanden. 

Der vil være samarbejdsøvelser og individuelle øvelser som skal være med til at styrke familie dynamikken i hjemmet.  

Vi Tilbyder 

 • Miljøterapi.
 • Ressource orientret indsats.
 • Forbyggende indsats.
 • Fokus på selvstændiggørelse og ansvar for eget liv.
 • Udarbejdelse af statusrapport (til sagsbehandlerne).
 • 24/7 ordning.

Fakta Boks

https://bjsj.dk/ungdomskriminalitetsnaevnet/?gclid=Cj0KCQjwkIGKBhCxARIsAINMioK01FzgIhysbg1ftCFJd2IbxJ_kql1c16YQ0LlvIJrA3d3kfO6Hvn8aAkvvEALw_wcB

Har du nogle spørgsmål?