pårørende

Pårørende

Til Den Unge & De Pårørende

I vores praksis arbejder vi ud fra et helhedsorienteret perspektiv på den unge og dennes tilhørende problemstillinger. Vi inddrager den unge i hele forløbet og arbejder ud fra anerkendende pædagogik, hvor der altid er fokus på relationsdannelsen.  Den unge og familien har mulighed for at modtage råd og vejledning igennem de forskellige indsatser. Vi tilbyder en intens indsats med ugentlige møder, varighed på mindst et år, en tillidsfuld og emotionel relation og professionelle mentorer, der matcher og støtter den unge.

Vi vil indgå i dialog med de pårørende til den unge og ud fra deres ressourcer lægge en plan for, hvordan familien kan etablere et sund og udviklende miljø derhjemme for deres barn på en måde, så den unge både opnår større selvstændighed og kan spejle sig positivt i de vigtigste personer i vedkommendes liv. Vi vil forsøge at inddrage den unge og forældrene i sportslige aktiviteter, enten som en gruppeaktivitet med de andre forældre eller personlige arrangementer.

Har du nogle spørgsmål?