Nuur Mentorordning

“Alle mennesker har et ønske
om et meningsfuldt
og sundt liv.”

Indsatser

Vi er trænet i at bruge metoderne den motiverende samtale og den løsningsfokuserede tilgang

Børne og Ung Ydelser

Børne og Ung Ydelser

Efterværn (§76)

Støtte til Forældre med Anbragte Børn (§54)

Overvåget Samvær (§71, stk. 3)

Handicapaflastning til Børn og Unge (§ 44)

Familiebehandling (§52 stk. 3. nr. 3)

Støttet Samvær (§71, stk. 2)

Forbyggende Indsats (§11 & §52 stk. 3. nr. 6)
Læs mere

Voksne Ydelser

Voksne Ydelser

Socialpædagogisk Bistand (Lov Om Social Service (SL) §85)

Mentorstøtte (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) §31b & §31b stk. 2)

Socialpædagogisk Støtte/Ledsager (Lov Om Social Service (SL) §99)

Borgeren som kan være i risikozonen for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer (Lov Om Social Service (SL) §82B)
Læs mere

Special Ydelser

Special Ydelser

Forbedringsforløb/UKN = Ungdomskriminalitetsnævnet.

Gruppe Indsats = Gruppe Støttekontaktperson & Gruppe Familie behandling.
Læs mere

Sport og disciplin

Vi har begge mange års erfaring fra træningsverdenen – både indenfor kampsport, og almindelig styrketræning. Udover vores fagprofessionelle baggrund som pædagog og socialrådgiver er vi også uddannede personlig træner. Jaleel er ydermere også kostvejleder.

Vi ønsker at ...

Hvordan gavner en Mentorordning borgeren?

Mange unge borgere oplever store konsekvenser i voksenlivet, hvis der ikke reageres i tide til at forebygge og løse deres begyndende problemstillinger. Unge, der har sociale eller psykiske problemer, oplever ofte marginalisering og stigmatisering som følge af deres problemstillinger.

Hvordan gavner en Mentorordning samfundet?

Sociale problemer påvirker livsværdien hos den enkelte på mikroniveau. Set fra et makroperspektiv påvirker de den samfundsmæssige balance og økonomi. Kriminalitet, manglende uddannelse og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet koster velfærdsstaten mange penge.

Vi er et socialt tilbud, der henvender sig til unge med psykiske problemer, så som antisocial adfærd, udadreagerende adfærd, introvert personlighed, problematiske familierelationer, kriminel adfærd eller andre sociale problemer.

Copyright © 2022 – Nuur Mentorordning. Alle rettigheder forbeholdes. | CVR: 41924799